14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing § 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i § 4 nævnte grundbeløb skal begynde før det fyldte 67. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter § 5 skal ophøre fra samme tidspunkt. Udbetalingen kan dog tidligst begynde fra interessentens fyldte 65. år.

•••

Stk. 2 Interessenten skal anmode forsikringsselskabet eller pengeinstituttet om udbetaling før det fyldte 67. år, senest 1 måned før udbetalingen skal begynde. Anmodningen om udbetaling før det 67. år skal vedrøre interessentens indekskontrakter.

•••
profile photo
Profilside