14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En indekskontrakt skal omfatte udbetaling til interessenten af et konstant årligt grundbeløb af den i stk. 2 nævnte størrelse fra det tidspunkt, hvor udbetalingen begynder. Kontrakten kan enten give ret til en livrente med løbetid på mindst 10 år eller en årlig ydelse med udbetaling over en aftalt periode af mindst 10 års varighed. Såfremt den aftalte periode er længere end 15 år, skal herefter faldende udbetalinger være livsbetingede.

•••

Stk. 2 Grundbeløbets størrelse er lig 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i kalenderåret forud for kontraktens oprettelse og pristallet pr. juli 1956.

•••

Stk. 3 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før den måned, hvor interessenten fylder 67 år, reduceres den månedlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

•••
profile photo
Profilside