14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ændres beregningsgrundlaget for indekskontrakter tegnet på forsikringsbasis inden det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, således at interessentens egne indbetalinger berettiger til en mindre eller større ydelse end forudsat ved kontraktens oprettelse, nedsættes respektive forhøjes den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

•••

Stk. 2 Såfremt den rente, der godskrives interessenten på en indekskontrakt, der er oprettet i bank eller sparekasse, er mindre end den i henhold til beregningsgrundlaget gældende rente, jf. § 5, stk. 2, udlignes differencen - i det omfang det er muligt - ved anvendelse af den i pengeinstituttet opsamlede tillægsrente. Om fornødent kan udbetalingsperioden forkortes.

•••
profile photo
Profilside