14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om refinansiering af landbrugsrealkreditlån § 22

Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 33 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige pengeinstitutter eller et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmark varetager opgaver efter § 8, stk. 1-3, og §§ 9 og 20 og træffer afgørelse om indfrielse af ydede refinansieringslån, jf. § 19.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 2 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet af pengeinstitutter eller en institution under Miljø- og Fødevareministeriet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder fastsætte nærmere regler om, at afgørelserne ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside