14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om refinansiering af landbrugsrealkreditlån § 8

Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 33 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Miljø- og fødevareministeren overtager inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien de obligationer, der udstedes i forbindelse med optagelsen af refinansieringslån, eller det provenu, der opnås, når der i forbindelse med refinansieringen optages udlandslån. Overtagelsen skal ske til dækning af de forpligtelser, der overtages i medfør af stk. 2. Miljø- og fødevareministeren oppebærer renter af de obligationer og det kontantprovenu, der overtages, samt provenuet af obligationer, der udtrækkes eller afhændes.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren overtager samtidig inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien debitorforpligtelsen på de lån, der aflyses af tingbogen som led i refinansieringen. Miljø- og fødevareministeren betaler ydelser på de overtagne lån og betaler restgælden ved indfrielse af lånene.

•••

Stk. 3 For de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner betaler låntager et gebyr på 0,25 pct. af kontantværdien af de obligationer og de realkreditlån, der overtages.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bestemmelser for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner og om betaling af det i stk. 3 nævnte gebyr.

•••
profile photo
Profilside