14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 711 af 25. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder efter denne lov, i det omfang de ikke er undergivet tilsyn efter

•••

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med Erhvervsstyrelsen nærmere regler om tilsynet efter stk. 1. Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder

•••
profile photo
Profilside