14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 711 af 25. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside