14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 I rettighedsregistret har hvert luftfartøj sit blad, ordnet efter dets registreringsnummer i nationalitetsregistret. Hvert blad inddeles i 3 afdelinger, indeholdende henholdsvis 1) adkomster, 2) panterettigheder og andre sikkerhedsrettigheder, herunder ejendomsforbehold, og 3) forkøbsrettigheder, lejerettigheder og andre rettigheder.

•••

Stk. 2 Ved registreringen indføres en kortfattet angivelse af dokumentets indhold i registret, hvoraf skal fremgå udstederens og rettighedshaverens navn og bopæl, rettens art, herunder til hvilke betingelser eller tidsfrister den måtte være knyttet, samt hvornår dokumentet er udstedt og anmeldt til registrering. For panterettigheders og andre sikkerhedsrettigheders vedkommende oplyses tillige gældens beløb eller størstebeløb samt pantebrevets prioritetsstilling, og om retten tillige omfatter reservedele, jfr. § 24.

•••
profile photo
Profilside