14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kontrollører ved bestemte idrætsbegivenheder skal være autoriserede. Autorisation meddeles af politiet og gælder for hele landet.

•••

Stk. 2 Autorisation kan meddeles personer, der

  • 1) er fyldt 18 år,

  • 2) opfylder de krav til uddannelse, som justitsministeren fastsætter, jf. stk. 6,

  • 3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

  • 4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

•••

Stk. 3 En autorisation kan begrænses eller betinges.

•••

Stk. 4 Politiet kan meddele dispensation fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis ansøgeren i øvrigt har de fornødne kvalifikationer.

•••

Stk. 5 Ved kontrollører forstås personer, der ved bestemte idrætsbegivenheder fører kontrol med tilskuere, herunder adgangskontrol.

•••

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte regler om autoriserede kontrollørers virksomhed m.v. ved bestemte idrætsbegivenheder, herunder om uddannelse og legitimation.

•••

Stk. 7 Justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der behandler sager om autorisation.

•••
profile photo
Profilside