14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Politiet kan til autoriserede kontrollører videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt generel karantæne efter § 2, hvis videregivelsen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

•••

Stk. 2 Autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger modtaget i medfør af stk. 1, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

•••

Stk. 3 Autoriserede kontrollører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af stk. 1. Straffelovens §§ 152 og 152 c-­152 f finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte regler om politiets videregivelse af oplysninger i medfør af stk. 1. Endvidere kan justitsministeren fastsætte regler om autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget i medfør af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside