14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Justitsministeren kan fastsætte regler om, at autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt privat karantæne, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve sådanne karantæner. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om behandlingen af sådanne oplysninger, herunder at oplysningerne skal anses for fortrolige, og at straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside