14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikring af kulturværdier i Danmark og om supplerende bestemmelser til forordning om indførsel og import af kulturgenstande § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Lovens kapitel 2-4 omfatter følgende kulturværdier, der ikke er i offentligt eje:

  • 1) kulturgenstande fra tiden før 1660,

  • 2) kulturgenstande, som har en værdi på 150.000 kr. eller derover, og som er ældre end 50 år.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, er fotografier, som har en værdi på 30.000 kr. eller derover, dog omfattet af loven.

•••

Stk. 3 Loven omfatter ikke mønter og medaljer.

•••

Stk. 4 Stiller kulturværdiudvalget, jf. § 5, forslag herom, kan kulturministeren, når særlige omstændigheder taler derfor, beslutte, at loven anvendes på en kulturgenstand, der ikke er omfattet af loven.

•••

Stk. 5 Det i stk. 1, nr. 2, nævnte beløb reguleres årligt pr. 1. januar efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i forhold til det foregående år. Beløbet afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

•••

Stk. 6 Kulturministeren bekendtgør årligt reguleringen, jf. stk. 5.

•••
profile photo
Profilside