14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorskatteloven § 14

Lov om skattenedslag for seniorer paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorskatteloven og bygger på lov nr. 473 af 17. June 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning træffe afgørelse om, hvorvidt en person indtil videre og til og med det seneste indkomstår opfylder betingelserne i loven. Det gælder dog ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter § 4. Har personen arbejdet i et andet EU/EØS-land end Danmark, eller på Færøerne eller i Grønland, forudsættes det, at personen fremlægger dokumentation for sin beskæftigelse i de pågældende lande, jf. § 6.

•••
profile photo
Profilside