14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om standarder for transmission af tv-signaler og interoperabilitet for digital jordbaseret radiotransmission m.v. § 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 802 af 04. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Klager over Energistyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over Energistyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Energistyrelsens og Teleklagenævnets afgørelser truffet i henhold til forskrifter udstedt i medfør af § 2 a ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside