14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statens regnskabsvæsen § 2

Lov om statens regnskabsvæsen m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om statens regnskabsvæsen og bygger på lov nr. 131 af 28. March 1984. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Reglerne om statens regnskabsvæsen omfatter samtlige ministerier, institutioner m.v., hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister kan bestemme, at lovens regler om regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter loven herom, skal finde anvendelse for institutioner, foreninger, fonde m.v., Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

  • 1) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

  • 2) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution m.v., som er omfattet af nr. 1, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder dog ikke anvendelse i det omfang, der i anden lovgivning er regler om regnskabsvæsen, som ikke er forenelige med loven eller regler fastsat efter loven.

•••
profile photo
Profilside