14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om statstilskud til zoologiske anlæg og bygger på lov nr. 255 af 12. April 2000. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Formålet med loven er at fastlægge rammer for ydelse af statstilskud til zoologiske anlæg.

•••

Stk. 2 Sigtet med at yde tilskud er at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i de zoologiske anlægs arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis samt anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter.

•••

Stk. 3 Ved et zoologisk anlæg forstås i denne lov zoologiske haver, akvarier og lignende anlæg, der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden i den hensigt at anskueliggøre naturens mangfoldighed samt de enkelte arters tilpasning til miljøet og de udstillede dyrs adfærd.

•••
profile photo
Profilside