14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om statstilskud til zoologiske anlæg og bygger på lov nr. 255 af 12. April 2000. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 For de fire zoologiske haver, som er godkendt i henhold til lov om statstilskud til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, etableres en fireårig overgangsordning for tilskud til renteudgifter. Tilskuddet til renteudgifter ydes med 16 pct. første år, 12 pct. andet år, 8 pct. tredje år og 4 pct. fjerde år. Efter overgangsperioden ydes ikke automatisk rentetilskud.

•••

Stk. 2 Behandlingen af ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet af Tilsynsrådet for Zoologiske Haver inden den 1. juli 2000, færdigbehandles af Rådet for Zoologiske Anlæg efter reglerne i denne lov.

•••
profile photo
Profilside