14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om statstilskud til zoologiske anlæg § 5:

Til § 5
    Af stk. 1 fremgår det, at kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revision af tilskud, der udbetales i medfør af lovforslaget.    Bestemmelsen skaber hjemmelgrundlag for, at ministeren kan føre tilsyn med de zoologiske anlæg, som forudsat i ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.