14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 11:

Til § 11
Til stk. 1 Bestemmelsen erstatter § 21 i den gældende lov. Efter bestemmelsen kan landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte regler om ansøgningsprocedure m.v., herunder at ansøgninger m.v. skal udfærdiges med bistand af og attesteres af en godkendt sagkyndig. Det er hensigten at fastsætte regler om betingelserne for godkendelse som ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.