14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 16:

Til § 16
Bestemmelsen viderefører reglerne i den gældende lov om delegation af ministerens beføjelser. Bestemmelsen udvides dog således, at landbrugs- og fiskeriministeren efter aftale med finansministeren kan bemyndige Hypotekbanken til at træffe afgørelser efter loven. Bemyndigelsen vil eventuelt blive anvendt til at overføre admin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.