14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 36 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, eller § 20, stk. 4, kan indbringes for miljø- og fødevareministeren.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 16, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

•••

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan ændre afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter § 15, stk. 3, § 16, stk. 3, og § 20, stk. 4, uden at der foreligger klage.

•••
profile photo
Profilside