14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 17:

Til § 17
Til stk. 1 og 2 Bestemmelserne svarer til reglerne om klageadgang i § 23 i den gældende lov. Til stk. 3 Den hidtidige begrænsning af klagefristen til 4 uger fjernes. Landbrugs- og fiskeriministeren skal, afhængig af støtteområdet og regelgrundlagets kompleksitet, have mulighed for at fastsætte længere klagefrister. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.