14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 36 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud til

  • 1) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

  • 2) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om

  • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

  • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og

  • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

•••
profile photo
Profilside