14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. § 3:

Til § 3
Bortset fra en redaktionel ændring svarer bestemmelsen til § 20 d i den gældende lov, med undtagelse af § 20 d, stk. 3, der er omfattet af den foreslåede § 15. Bestemmelsen er i øvrigt en sammenskrivning af § 20 d i den gældende lov, hvilket har givet bestemmelsen en mere forenklet udformning. Dette har dog ikke indflydelse ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.