14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tidsbegrænset ansættelse § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tidsbegrænset ansættelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. September 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven gælder for lønmodtagere, der ikke i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP.

•••

Stk. 2 Loven gælder ikke for

  • 1) lønmodtagere, der er omfattet af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.,

  • 2) elever omfattet af lov om forberedende grunduddannelse, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser og lov om erhvervsuddannelser og

  • 3) lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold er indgået i forbindelse med særlige offentlige eller offentligt støttede programmer med henblik på uddannelse, integration og omskoling.

•••

Stk. 3 Forsvarsministeren kan efter høring af de relevante lønmodtagerorganisationer undtage væbnede styrkers personale i aktiv tjeneste fra denne lov.

•••

Stk. 4 For lønmodtagere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, der sikrer de i stk. 1 nævnte rettigheder, finder §§ 3-7 ikke anvendelse, hvis det i det enkelte ansættelsesforhold skriftligt aftales, at lønmodtageren er sikret disse rettigheder i henhold til en nærmere angivet kollektiv overenskomst, som er gældende på den virksomhed, hvor lønmodtageren er ansat. § 8, stk. 1-3, finder alene anvendelse i de i § 8, stk. 4, nævnte tilfælde.

•••
profile photo
Profilside