14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tidsbegrænset ansættelse § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tidsbegrænset ansættelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. September 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 2 En lønmodtager, hvis løn i strid med loven er lavere end en sammenlignelig fastansats, har krav på forskellen.

•••

Stk. 3 Afskediges en lønmodtager, fordi denne har rejst krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

•••

Stk. 4 For lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst som nævnt i § 2, stk. 1, jf. herved tillige § 2, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter denne kollektive overenskomst, sammenholdt med stk. 1-3, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.

•••
profile photo
Profilside