14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en EU-medlemsstats område § 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1104 af 22. December 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Kulturministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse eller anvendelse af EU-direktiver eller EU-forordninger vedrørende ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) eller Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

•••
profile photo
Profilside