14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilholdsloven § 18

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilholdsloven og bygger på lov nr. 112 af 03. februar 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Der beskikkes en advokat for den, der kræver en afgørelse om bortvisning indbragt for retten. Der kan beskikkes en advokat for den, der kræver en afgørelse om opholdsforbud indbragt for retten, hvis retten efter sagens beskaffenhed, indgrebets karakter, klagerens person og omstændighederne i øvrigt finder det ønskeligt. Den beskikkede advokat har samme beføjelser som en forsvarer i en straffesag. Om salær og godtgørelse for udlæg til en beskikket advokat gælder samme regler som for beskikkede forsvarere, jf. retsplejelovens § 741.

•••

Stk. 2 Der kan beskikkes en advokat for en forurettet, der skal afgive forklaring i retten. Reglerne i retsplejelovens §§ 741 c og 741 d finder tilsvarende anvendelse. Om salær og godtgørelse for udlæg til den beskikkede advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

•••
profile photo
Profilside