14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilholdsloven § 2

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilholdsloven og bygger på lov nr. 112 af 03. februar 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Tilhold kan gives, hvis

  • 1) der er begrundet mistanke om, at en person

    • a) har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved kontakt m.v. som anført i § 1 eller

    • b) mod den anden har begået strafbart forhold, der kan sidestilles med en sådan fredskrænkelse, og

  • 2) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende fortsat vil krænke den anden som anført i nr. 1.

•••

Stk. 2 Tilhold kan endvidere gives, hvis

  • 1) der er begrundet mistanke om, at en person har begået en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om drab, røveri, frihedsberøvelse, vold, brandstiftelse, voldtægt eller anden seksualforbrydelse eller forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

  • 2) den forurettede eller dennes nærmeste efter lovovertrædelsens grovhed ikke findes at skulle tåle kontakt m.v. med den pågældende som anført i § 1.

•••

Stk. 3 Tilhold kan derudover gives, hvis en person med rimelig grund mistænkes for at have begået eller forsøgt at begå en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang ved at tvinge en anden til ægteskab eller en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. Politidirektøren kan uanset betingelserne i § 14 træffe afgørelse om tilhold efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside