14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilholdsloven § 2a

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilholdsloven og bygger på lov nr. 112 af 03. februar 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Tilhold kan gives foreløbigt, hvis

  • 1) en person med rimelig grund er mistænkt for at krænke en anden som anført i § 2, stk. 1, nr. 1,

  • 2) betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 2, er opfyldt og

  • 3) personen ikke har en rimelig interesse i at kontakte den anden.

•••

Stk. 2 Et tilhold efter stk. 1 gælder indtil videre og bortfalder, når der træffes afgørelse efter §§ 2 eller 4 eller om tilbagekaldelse.

•••

Stk. 3 En afgørelse efter §§ 2 eller 4 skal så vidt muligt træffes senest 60 dage efter forkyndelsen af afgørelsen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside