14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Bestemmelser, der er fastsat i henhold til § 58 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 5. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat af regionsrådet.

•••

Stk. 2 Bestemmelser om løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat som nævnt i § 4, stk. 1. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat som nævnt i § 4, stk. 1, jf. § 15 b.

•••
profile photo
Profilside