14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf. §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Bestemmelser som nævnt i § 29 i lov om tjenestemænd og § 6, stk. 9, i lov om tjenestemandspension, der er eller bliver fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, gælder dog også for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

•••

Stk. 2 Pensionen til de i § 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside