14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1607 af 26. December 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 På den i § 1, stk. 1, nævnte strækning kan Vejdirektoratet pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer, jf. kapitel 4 i lov om offentlige veje, finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside