14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om udbygning af fynske motorvej syd om odense § 2:

Til § 2
Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Bestemmelsen fraviger kravet i § 34 i lov om offentlige veje om, at der ved hovedlandeveje og andre rutenummererede veje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på indtil 100 m, når vejbestyrelsen finder, at der af færdselsmæssige...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.