14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om udbygning af fynske motorvej syd om odense § 4:

Til § 4
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indeholder en hjemmel til, at Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, på privat ejendom kan foretage de nødvendige arkæologiske forundersøgelser på projektstrækningen. Det vil sige arkæologiske forundersøgelser, som under alle omstændigheder vil skulle gennemføres i henhold til museumslo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.