14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1533 af 21. december 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 På den i § 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside