14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om udgifterne i strafferetsplejen og bygger på lovbekendtgørelse nr. 744 af 06. November 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 At statskassen afholdes ligeledes de udgifter, som medgår:

  • a) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af de fornødne politistationer med vagtstue, kontor og opholdssted for anholdte samt disse lokalers forsyning med inventarium, opvarmning, belysning og rengøring,

  • b) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af de for underretskredsene fornødne retslokaler samt disses forsyning med inventarium, opvarmning, belysning og rengøring.

•••

Stk. 2 Amts- og købstadskommunerne er, i det omfang justitsministeren ønsker det, forpligtet til uden vederlag at stille de lokaler, som hidtil har været benyttet til politistationer med dertil hørende garager og retslokaler, tilligemed det til lokalerne hørende inventar til rådighed for staten til fortsat benyttelse hertil. Bygninger, som udelukkende anvendes til politistationer og retslokaler, overgår med tilhørende grund og med alt hørende inventar uden vederlag i statens eje. Alle i anledning af denne paragraf opstående spørgsmål afgøres endeligt af justitsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

•••
profile photo
Profilside