14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om udgifterne i strafferetsplejen og bygger på lovbekendtgørelse nr. 744 af 06. November 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 De til underhold og forplejning af anholdte, varetægtsfanger og personer, der afsoner tvangsbøder, medgående udgifter afholdes af statskassen, for så vidt de ikke efter gældende regler udredes af den pågældende.

•••

Stk. 2 Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens §§ 30, 70, 73, 75 og 164, stk. 4, samt lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. § 12, stk. 2, omhandlede foranstaltninger, jfr. sidstnævnte lovs § 11, stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside