14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlodningsloven § 22

Lov om udlodning af overskud fra lotteri paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlodningsloven og bygger på lov nr. 1532 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Børne- og Socialministeriets midler, jf. § 18, nr. 4, anvendes til en ansøgningspulje til særlige sociale formål.

•••

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de midler, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder beføjelserne, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 3. Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. 1. pkt., ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordelingen af midlerne, jf. stk. 1, herunder tildelingskriterier, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.

•••
profile photo
Profilside