14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlodningsloven § 7

Lov om udlodning af overskud fra lotteri paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlodningsloven og bygger på lov nr. 1532 af 19. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Børne- og Socialministeriet fordeler udlodningsmidlerne til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:

  • 1) 87,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

  • 2) 56,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

•••

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de ansøgningspuljer, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder de beføjelser, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 4, 5, 7 og 8.

•••

Stk. 3 Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. stk. 2, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 4 Børne- og socialministeren fastsætter tildelingskriterier, fordelingsnøgler og beregningsmodeller vedrørende driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Fastsættelsen efter 1. pkt. sker efter indstilling fra et fordelingsudvalg, jf. stk. 5.

•••

Stk. 5 Børne- og socialministeren opretter et fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget består af 1 medlem, der udpeges af Danske Handicaporganisationer, 1 medlem, der udpeges af Sjældne Diagnoser, og 1 medlem, der udpeges af Socialstyrelsen.

•••

Stk. 6 Medlemmerne af fordelingsudvalget udpeges for 4 år ad gangen.

•••

Stk. 7 Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler for fordelingsudvalget, der er nævnt i stk. 5.

•••

Stk. 8 Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordeling af de udlodningsmidler, der er nævnt i stk. 1, herunder tildelingskriterier og disses varighed, beregningsmodeller, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.

•••
profile photo
Profilside