14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Stiftsbåndsløsning
En sognemenighed eller valgmenighed kan ved stiftsbåndsløsning slutte sig til en anden biskop, som er villig til at modtage den. Denne biskop overtager da tilsynet med menigheden for så vidt angår prædikeembedet, sakramenternes forvaltning og sjælesorgen.

•••

Stk. 2 Stiftsbåndsløsning kan tidligst finde sted 1 år efter bispestillingens besættelse.

•••

Stk. 3 Beslutning om stiftsbåndsløsning skal være vedtaget på et menighedsmøde med tre fjerdedele af de afgivne stemmer og være tiltrådt af menighedens præst eller en af dens præster.

•••
profile photo
Profilside