14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 439 af 08. maj 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Klage over en afgørelse truffet af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, eller af en registreringsenhed, jf. § 2, efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, kan indbringes for Digitaliseringsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Digitaliseringsstyrelsen kan af den private virksomhed, der er udpeget i medfør af § 1, stk. 1, og af registreringsenheder, jf. § 2, kræve enhver oplysning, der er af betydning for klagebehandlingen.

•••

Stk. 3 Digitaliseringsstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside