14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vandplanlægning § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om vandplanlægning og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Vandområdeplaner efter § 26 skal revideres og ajourføres hvert sjette år.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren skal senest 3 år før hver planperiode offentliggøre et udkast til arbejdsprogram, der har til formål at orientere om arbejdsprocessen for tilvejebringelsen af vandområdeplanen, herunder en tidsplan for tilvejebringelse af vandområdeplanen samt en redegørelse for høringsprocessen. Ministeren fastsætter en høringsfrist på 6 måneder. Efter udløbet af høringsfristen offentliggør ministeren et endeligt arbejdsprogram.

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren skal senest 2 år før hver planperiode offentliggøre en basisanalyse, jf. § 6.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren skal senest 2 år før hver planperiode offentliggøre en foreløbig oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses. Ministeren fastsætter en høringsfrist på 6 måneder. Efter udløbet af høringsfristen offentliggør ministeren en endelig oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses.

•••

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren skal senest 1 år før hver planperiode offentliggøre udkast til vandområdeplaner for planperioden. Ministeren fastsætter en høringsperiode på 6 måneder. Efter udløbet af høringsfristen offentliggør ministeren endelige vandområdeplaner.

•••
profile photo
Profilside