14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. § 4:

Til § 4
Det foreslås med bestemmelsen i § 4, stk. 1, at en videnskabsetisk medicinsk komité består af 8 medlemmer, der udpeges på følgende måde: 1) sundheds- og ældreministeren udpeger formanden for komitéen, 2) 5 medlemmer udpeges af sundheds- og ældreministeren efter indstillinger fra de enkelte regionsråd, 3) 2 medlemmer udpeges af sundheds- og ældremin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.