14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Visitdenmark § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om visitdenmark og bygger på lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede.

•••

Stk. 2 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal godkendes af erhvervsministeren.

•••
profile photo
Profilside