14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Visitdenmark § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om visitdenmark og bygger på lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde Visitdenmarks vurderinger af udviklingen inden for turismeerhvervet og en redegørelse for Visitdenmarks hovedaktiviteter og økonomi i det forgangne år. Bestyrelsen offentliggør beretningen samtidig med oversendelsen til erhvervsministeren.

•••
profile photo
Profilside