14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsopsparingsloven § 5

Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsopsparingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1231 af 17. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ved fortolkningen af bestemmelser om indsættelse af en begunstiget anvendes stk. 2-4, hvis ikke andet fremgår af omstændighederne, når de opsparede midler skal udbetales ved kontohaverens død.

•••

Stk. 2 Er kontohaverens ægtefælle indsat som begunstiget, anses den ægtefælle, som kontohaveren ved sin død levede i ægteskab med, som begunstiget.

•••

Stk. 3 Har kontohaveren indsat sine børn som begunstigede, anses den pågældendes livsarvinger, herunder den pågældendes adoptivbørn og disses livsarvinger, som begunstigede, hver for den andel, arveloven tildeler den pågældende.

•••

Stk. 4 Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i de opsparede midler efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget efter kontohaveren.

•••
profile photo
Profilside