14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 463 af 12. juni 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Grønlands Selvstyre overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland.

•••

Stk. 2 Grønlands Selvstyre sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med den overtagelse, der er nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Vedkommende minister kan efter forhandling med Grønlands Selvstyre bestemme, at stk. 1 og 2 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger.

•••
profile photo
Profilside