14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 579 af 01. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ret til at få foretaget en vurdering har

  • 1) alle, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. dog stk. 2 og 3,

  • 2) myndigheder, der har behov for en vurdering i deres sagsbehandling,

  • 3) arbejdsgivere, der har behov for en vurdering for at kunne tage stilling til spørgsmålet om ansættelse af en person, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer,

  • 4) uddannelsesinstitutioner, og

  • 5) arbejdsløshedskasser, der skal træffe afgørelse om optagelse af en person, der har udenlandske uddannelseskvalifikationer.

•••

Stk. 2 Til brug for behandlingen af ansøgninger om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv indhentes vurdering af den kompetente myndighed, jf. stk. 1, nr. 2, og § 2 a.

•••

Stk. 3 En person med udenlandske uddannelseskvalifikationer, der har ansøgt en uddannelsesinstitution om at lade disse kvalifikationer erstatte dele af en uddannelse ved institutionen, kan ikke få en vurdering efter kapitel 3 med henblik på denne afgørelse.

•••

Stk. 4 Vurdering efter kapitel 3 kan kun kræves efter stk. 1, nr. 2-5, når der foreligger samtykke fra den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet. Dette gælder dog ikke, når en kommune eller anden myndighed, der er ansvarlig for integration af udlændinge, har behov for en vurdering med henblik på sagsbehandlingen.

•••
profile photo
Profilside