14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 2:

Til § 2
Af den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 1, fremgår det, hvilke personer, myndigheder m.fl. der har ret til at få foretaget en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. I stk. 1, nr. 1-4, er udtrykkeligt nævnt de personer, myndigheder m.fl., som forventes at være dem, der først og fremmest vi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.